face  in  twit  youtube  google

logo dobrog domacina

Farme i imanja

Almex doo poseduje 7 imanja u Vojvodini sa 8 farmi i obradjuje 17.000ha. Na farmama trenutno ima oko 5.500 grla goveda, oko 25.000 svinja i 2.000 priplodnih krmača. Tokom prethodnih godina kompanija je investirala u sva imanja i farme, rekonstruišući objekte i modernizujući poljoprivrednu mehanizaciju. 

Farme su automatizovane, ograđene a portirska služba obavlja strogu kontrolu ulaska i izlaska svih lica i vozila. Sprovode se mere preventivne dezinfekcije, kolski ulaz je odvojen od pešačkog i na oba su postavljene odgovarajuće dezinfekcione barijere.

DJI 0001.MOV snapshot 01.33 2015.11.12 09.36.51Kacarevo 4SWS 2485.MOV snapshot 00.01 2015.10.12 13.20.451Nadel 15

Almex doo godišnje proizvede  45.000-50.000 tovljenika. Dnevna proizvodnja mleka je 27.5l po kravi a godišnja 15 miliona litara. Tov junadi 500 komada godišnje. Kompanija se konstantno razvija, izgradili smo novi V.O. centar što podrazumeva povećanje proizvodnje, poboljšanje genetskog potencijala a samim tim i kvaliteta mesa.