face  in  twit  youtube  google

logo dobrog domacina

stocarstvo

SPOJ SAVREMENE TEHNOLOGIJE I TRADICIJE OBEZBEĐUJE PLASMAN PROIZVODA VISOKOG KVALITETA!

Dugogodišnje iskustvo stečeno na Almexovim farmama formira organizovanu celinu koja se, unapređivanjem poslovanja, svakodnevno razvija. Na sedam gazdinstava u okviru sistema Almex nalazi se osam farmi: tri svinja i pet goveda. Glavni proizvodi su tovne svinje i goveda (junad) kao i sirovo mleko. Uzgajaju se visoko produktivna grla. 

IMG 955 BUC 9055

Iz nastojanja za stalnim povećanjem kvaliteta proizvedenog mesa i mleka, gradimo nove objekte za smeštaj goveda i svinja i ulažemo u nove tehnologije. Potvrda ovoga su i Almexove investicije na farmama u Kikindi, na Starom Tamišu i u Crepaji, zatim automatizovana hranilišta, najsavremeniji robot za mužu, novoizgrađena klanica koja zadovoljava najviše svetske standarde kao i V.O. centar. 

IMG 9567

Naše farme su deo jedinstvenog sistema zaokružene kontrolisane proizvodnje. Životinje  hranimo žitaricama sa naših njiva, kontrolisano uzgajanih, zatim senažom i silažom koje predstavljaju ustaljene tehnologije na našim farmama. Izuzetan značaj za ishranu imaju i posebne recepture stručnjaka Fabrike stočne hrane Jabuka.

 Konaci 12IMG 9558

Usvojeni standard HACCP zahteva redovno uzimanje uzoraka stočne hrane i analizu hranljivosti. Za postizanje odličnih rezultata u proizvodnji stočne hrane su zaslužni stručnost i briga zaposlenih ali i upotreba savremene poljoprivredne mehanizacije. Zdravstvena zaštita životinja se primenjuje u svim fazama uzgoja. Naša veterinarska služba prati zdravstveno stanje svih životinja, uz redovne preventivne kontrole.