face  in  twit  youtube  google

logo dobrog domacina

Proizvodnja mleka i mesa

Proizvodnja mleka i mesa

Kontrola kvaliteta počinje još od analize zemljišta, preko kontrolisane proizvodnje žitarica od kojih se proizvodi stočna hrana, i kontrole ispravnosti mesa pre faze obrade kao i mleka. Sama kontrola traje sve do isporuke finalnog proizvoda čime je zatvoren krug zdrave, kontrolisane proizvodnje u sistemu Almex.

Kacarevo 17Nadel 17

Silaža kukuruza i senaža lucerke su ustaljene tehnologije na našim imanjima što je dobar preduslov za kvalitetan proizvod, budući da ove tehnologije doprinose smanjenju mikotoksina u mleku i boljem randmanu polutke.

20150915 132105011

Pored ishrane, kvalitetu mleka i mesa doprinose i dobra genetika, savremena tehnologija ali i tradicionalan način uzgoja.  Motivacija za konstantnim razvojem i unapređenjivanjem proizvodnje, uz modernu mehanizaciju, omogućava da naši proizvodi visokog kvaliteta budu dostupni širokom krugu potrošača. Krave sa naših farmi dnevno proizvedu oko 45.000 litara mleka visokog kvaliteta što pokazuju analize: 3,6% mlečne masti, 3,3% proteina i 8,8% suvih materija, somatskih celija 160 000, CFU 20 000.

Kacarevo 3IMG 9566

 

Almex na svojim farmama godišnje proizvede između 45.000 i 50.000 tovnih svinja I klase. Randman svinjske polutke je 78% dok je goveđe 54% što znači da je mesnatost odlična. Mesnatost se meri nedeljno i trenutno smo kotirani između 1. i 2. kategorije što znači da je meso između superiorne i odlične kategorije.

IMG 9408DSCF5227

Komercijalizacija je u razvoju. Sarađujemo sa mesarama širom Srbije i radimo sindikalne prodaje. Almex ima 6 restorana za radnike i jednu menzu a tu je i restoran “Na Plac” u Crepaji gde svako može da proba meso i povrće sa naših farmi.