face  in  twit  youtube  google

logo dobrog domacina

svinjarstvo

Svinjarstvo

 Nova genetika za bolji kvalitet mesa!

Svinjarstvo se odvija na gazdinstvima “Stari Tamiš” u Pančevu i “Petefi” u Temerinu gde ima ukupno oko 2.300 priplodnih krmača i 27.000 grla. Tovljenici se smeštaju na još 2 fame: u Kačarevu i Mramorku. Godišnja proizvodnja je izmedju 45.000 i 50.000 tovljenika. Priplodni materijal je iz Švedske, Francuske i Danske a selekcija svinja se sprovodi na nivou farme prema planiranom programu uzgoja. Zastupljene su rase: jokšir, landras, hemšir, durok, pijetren kao i F1, što predstavlja poznatu kombinaciju jokšir-landras, puta terminalna rasa, radi proizvodnje najkvalitetnijih tovljenika i mesa.

Petefi soba Petefi krmaca

U nameri da napredujemo na polju proizvodnje sopstvenog priplodnog materijala, izgradili smo V.O. centar kapaciteta 50 nerastova. Izgrađena je kompletno nova zgrada sa laboratorijom za uzimanje semena za priplod. Almex je ove godine uvezao 22 nerasta danske renomirane kuće Danbred. Danska genetika je visoko kotirana u svinjarskoj proizvodnji što se prventsveno ogleda u kvalitetu mesa ali i broju prasadi zalučenih po krmači. Poboljšanjem genetike, uz kvalitetnu ishranu, nastojimo da unapredimo proizvodne performanse, podignemo plodnost i utičemo na bolju mesnatost. 

BUC 9088 BUC 9051

Za ishranu koristimo žitarice sa Almexovih njiva: kukuruz, žito, soja a pored silažnog kukuruza koristimo i specijalne recepture i premixe stočne hrane koje pripremaju stručnjaci u FSH Jabuka.

 JAGUAR Silaza11336045 10206622836117135 1007195254 n

Meso sa Almexovih farmi dostupno je svima. Almex poseduje sopstvenu klanicu, izgrađenu po najvišim svetskim standardima, automatizovanu, sa visokim kapacitetom i brzinom obrade. Kvalitet potvđuju i nagrade na Sajmu poljoprivrede u Novom Sadu za naše nazimice.

      036 Copy IMG 20160516 121724            Slobodan Kragić, rukovodilac farme svinja "Petefi" i nagrada sa 82. Sajma          Štand na 83. Sajmu poljoprivrede