face  in  twit  youtube  google

logo dobrog domacina
Poljoprivredna proizvodnja

Ratarstvo

Zbog raznovrsnog sastava zemljišta, proizvodnja se posebno planira za svaku parcelu!

 ANALIZA ZEMLJIŠTA

Ocenjivanje hemijskog sastava zemljšta je polazna osnova u planiranju ratarske proizvodnje za datu sezonu. Na Almexovim poljima vrše se analize zemljišta dva puta godišnje: u jesen ocenjujemo nivo fosfora i kalijuma a rano u proleće, uz pomoć N-min metode, određujemo nivo azota u zemljištu, njegovu distribuciju i količinu na dubini korena biljke. Cilj je da se odredi optimalna doza azota za prihranjivanje na svakoj parceli čime se ispunjava veoma važan uslov za postizanje visokog prinosa i kvaliteta kod svake sorte.    

slike nove 205slike nove 004006 

Nakon utvrđivanja hranidbene vrednosti zemljišta, na osnovu dobijenih rezultata pristupa se rasturanju mineralnih đubriva. Visina troškova u ovoj fazi bitno određuje ukupne troškove proizvodnje. Utvrđivanje optimalno potrebnih susptanci neophodnih za razvoj biljke i rasipanje unapred tačno definisane količine đubriva donosi uštede, bez smanjenja kvaliteta ploda. Postavljeni zadatak da se đubriva koriste racionalno postiže se pravilnim određivanjem doze, vrste, načina i vremena primene đubriva.

      Picture 376 Picture 528

Brza, blagovremena i precizno izvedena predsetvena priprema zemljišta omogućava generisanje vlage u površinskom sloju, uz dobru pripremu u površinskom sloju (tvrda posteljica, mek pokrivač) i kvalitetna i precizna setva sa kvalitetnim i visokoproduktivnim sortama i hibridima su garant zadovoljstva i visokih prinosa u proizvodnji.

     3237 

Kvalitetno oranje donosi višestruku korist. Uz povećanje prinosa, smanjuje se korištenje zaštitnih sredstava pa na njivama ima manje korova, a ujedno se povećava i akumulacija vlage u tlu. Jesenje zatvaranje brazde radi čuvanja i deponovanja vlage u zemljištu

     x 089 010

Na većini Almexovih polja, na različitim strukturama zemljišta, zastupljena je klasična proizvodnja sa sistemima za navodnjavanje.Radi se na unapređivanju postojećih sistema za navodnjavanje, kao i na uvođenju sistema na još veće površine. Planira se uvođenje sistema za navodnjavanje subirigacijom na 800ha što će značajno unaprediti proizvodnju.

     slike nove 211 copy javascript:ImageManager.populateFields('poljoprivreda/mi_090.jpg')

Prihranom se utiče na visinu prinosa i na kvalitet. Veoma se velika pažnja pridaje određivanju potrebne količine đubriva i primeni optimalnih agrotehničkih rokova, a akcenat se stavlja na poštovanju karenca. Poslednjih godina zapažen je deficit vlage u zemljštu, u skladu s tim korigovana je upotreba hibrida. Izmenom klimatskih uslova nastupila su vlažna proleća i sušna leta, pa su agrotehnički rokovi pomereni unapred. Zbog toga se koriste hibridi sa kraćim rokovima dospevanja. Zbog kraće vegetacije, i setva i žetva se ranije obavljaju.

       zeee 218 copy 009

Zahvaljujući sve boljoj tehnologiji svi agrotehnički procesi se mogu obaviti u optimalnom roku. U našoj kući je primat pridržavanje svih agrotehničkih mera i rokova u svim fazama proizvodnje jer bitno predodređuje prinose i kvalitet. Koristeći oglede, analizu zemljišta, dobre hibride i sorte uz savremenu primenu sopstvene mehanizacije, kao i dobru tehnologiju gajenja biljaka, kompanija ide napred ka vrhunskim rezultatima i kvalitetu proizvedenih proizvoda.