face  in  twit  youtube  google

logo dobrog domacina
skrob

Kukuruzni skrob

Kukuruzni skrob
 
Kukuruzni skrob je ugljeni hidrat sintetizovan u biljkama polimerizacijom molekula D – glukoze [(C6H10O5)n] koji su međusobno povezani (1,4) i (1,6) glukozidnim vezama. Dobijen je u procesu mokre prerade kukuruza i sadrži oko 28% amiloze (linearna frakcija) i 72 % amilopektina (razgranata frakcija).
Pakovanje: papirne višeslojne vreće (25kg), Big-Bag.
Primena
Papirna industrija
Kukuruzni skrobpoboljšava mehaničke osobine papira. Upotrebljava se i kao osnovna sirovina za proizvodnju lepka
za valovitu lepenku.
Tekstilna industrija
Jedna od osnovnih funkcija kukuruznog skroba je funkcija štirkanja, nalazi primenu kako u tekstilnoj industriji tako i u domaćinstvu.
 
detaljna specifikacija (pdf)