face  in  twit  youtube  google

logo dobrog domacina
skrob

Ipokol EG 720

Ipokol EG 720
 
Sitno-zrne granule, bele do svetlo žute boje.
Modifikovani kukuruzni skrob, pripada grupi hladno rastvorljivih skrobova.
Pakovanje / ambalaža: natron vreće (25kg), Big- Bag
Primena:
Papirna industrija
Ipokol EG 720 je osnovna komponenta u pripremi adheziva koji nalazi primenu u proizvodnji papira i kartona.
Vezivno sredstvo ulivačkoj industriji i u proizvodnji briketa
Ipokol EG 720 se uporebljava kao vezivo u smeši za jezgra i kalupe, u procesima briketiranja ugljene prašine, drvene strugotine i sličnih organskih otpadaka. Potpuno sagoreva.
Naftne bušotine
Ipokol EG 720 u mulju sprečava dilatacije, lepljenje blata za zid i sedimentaciju šljunka pri vađenju bušilice.
Flokulacija
Upotrebljava se u proizvodnji aluminijuma i obradi otpadnih voda (proces sedimentacije).
Flotacija
Ipokol EG 720 nalazi primenu u flotaciji bakra (proces bez natrijum hidroksida).
 
detaljna specifikacija (pdf)