face  in  twit  youtube  google

logo dobrog domacina
skrob

Celufix LPO-EG

Celufix LPO-EG
 
Fino zrne granule, bele do svetlo sive boje.
Polikomponentni proizvod kukuruznog skroba i hemijskih aditiva, rastvorljiv u hladnoj vodi (oko 35°C)
Pakovanje / ambalaža
Natron vreće (25 kg), big-bag vreće.
CELUFIX LPO-EG se koristi u proizvodnji ambalažnih papira (Fluting Teslajner), kao i belih papira (bezdrvni, ofset, crtaći, siva lepenka i sl.) radi poboljšanja fizičko-mehaničkih osobina.
Pored toga može se koristiti i u proizvodnji higijenskog programa papira (posebno kada se koristi reciklirani papir). Pri toj primeni povećava mehaničke osobine papira i smanuje prašenje.
Takođe se može koristiti i u supstituciji lalex-a u primeni za premaze. Nanosi se putem nanosnih agregata (Leim-prese ili sl.uređaja), u radnoj koncentraciji od 3 – 5 % na temperaturi od oko 50°C.°
 
detaljna specifikacija (pdf)