face  in  twit  youtube  google

logo dobrog domacina
LEMKEN

REDUKOVANA OBRADA

Kompanija LEMKEN nudi širok dijapazon kultivatora, od dobro poznatih "Smaragd" i "Thorit" do diskosnih kultivatora "Rubin" i "Heliodor", što omogućava primenu istih u različitim kulturama i tipovima zemljišta.
"Smaragd" je kultivator sa dva reda motičica koji je u ponudi dugi niz godina i poznat je kao pouzdana, robusna i ekonomična mašina koja omogućava dobro mešanje i zaoravanje žetvenih ostataka.
"Rubin" je tzv. kratka tanjirača dizajnirana da usitnjava i zaorava dugačke stabljike i žetvene ostatke diskovima prečnika 610 mm ostavljajući dobro izmešano, ravno i sabijeno zemljište. Dobri rezultati se postižu i u zemljištu sa puno kamenja zbog same konstukcije, tj. elestične veze izmedju rama i diskova.
"Heliodor" je takođe tzv. kratka tanjirača koja se koristi u već kultiviranom ili oranom zemljištu. Opremljena je diskovima prečnika 460 mm, a opciono se može postaviti prednja ili zadnja ravnajuća greda radi brzog i ekonomičnog ravnanja zemljišta. "Heliodor" se može koristiti i za plitku primarnu kultivaciju nakon žetve.
LEMKEN kultivatori se mogu opremiti širokim dijapazonom najrazličitijih valjaka, da bi se mogli prilagodoti različitim uslovima rada i tipovima zemljišta.

karat9 400 claas