face  in  twit  youtube  google

logo dobrog domacina

gea robot za muzu

Prvi robot za mužu krava u Srbiji

 

GEA Farm Technologies

IMG 9528Na zajedničkoj farmi preduzeća "Fotos" i "Almex" u Crepaji, prošle godine počelo je sa radom postrojenje za automatsku mužu krava, nemačkog proizvođača "GEA Farm Technologies". Celokupni koncept farme je zasnovan na potpuno kompjuterizovanom sistemu za identifikaciju krava, koji podrazumeva da svako grlo ima uređaj za prepoznavanje (responder ili brojač aktivnosti). Automatizovani sistem selektivno usmerava krave u pojedine delove štale, po principu "odmaranje, muža, hranjenje".

gea farma

Ovaj sistem obavlja i automatsku mužu, kontroliše kvalitet mleka, čisti uređaje za mužu, transport i skladištenje mleka, prati sve aktivnosti i zdravstveno stanje krava, analizira produktivnost svakog grla i daje predloge za povećanje proizvodnje mleka.Sa druge strane, sistem prihvata i ručne korekcije odgovornog lica i ponaša se u skladu sa njima.

Srž sistema je robot "MI one", koji na farmi u Crepaji opslužuje pet bokseva za mužu. Na muži u robot štali imamo 250 grla, što znači da je kapacitet popunjen. Uvođenjem ovog postrojenja, kvalitet mleka ali i opšteg stanja životinja je poboljšan.

IMG 9565 IMG 9566

Kako robot za mužu funkcioniše?

Automatska registracija grla se obavlja kada se krava prvi put pomuze. Nakon toga, pri svakoj narednoj muži, boks se prilagođava veličini krave pomeranjem posude za hranjenje. Ovo je važno, jer krava mora da bude pravilno postavljena u odnosu na ruku robota i uređaj za mužu (klaster). Kada sistem registruje da je krava u pravilnom položaju, usmerava robot prema dotičnom boksu. 

Uloga robota je da postavi klaster na vime krave. U klasteru se nalaze četiri čaše za mužu, koje se, po unapred određenom redosledu, postavljaju na sise vimena. Za nalaženje vimena koristi se 3D kamera, postavljena na pomerljivu ruku robota. Ova kamera prepoznaje oblik i položaj što se koristi za precizno postavljanje čaša za mužu. Pre muže se automatski i veoma brzo obavlja čišćenje i stimulacija vimena, a prvi mlazevi mleka se izdvajaju sa vodom za ispiranje.

IMG 9570 IMG 9579 

Tokom čitavog procesa muže se obavlja stalna "online" kontrola mleka iz svake četvrtine vimena, merenjem konduktivnosti i boje mleka. Pouzdana kontrola uklanja svo sumnjivo mleko (npr. prisustvo antibiotika). U rezervoar za čuvanje se upućuje samo zdravo mleko. Kolostrum se usmerava u poseban rezervoar, a ovakvo mleko se koristi za ishranu teladi.

Po završetku muže se meri količina mleka u svakoj četvrtini vimena, a ovi podaci se prenose na glavni kompjuter i pripisuju dotičnom grlu. Registruje se i količina izdate hrane. Sistem je moguće podesiti da prati ukupan protok i da sve čaše istovremeno spadnu.

Autmatizovano održavanje higijene uređaja

Nakon svake muže se svaka čaša ispira, čime se prenos infekcije sa krave na kravu svodi na minimum. Nakon određenog broja pomuzenih krava obavlja se ispiranje celog sistema u boksu za mužu. Sistem ovo pranje obavlja i nakon svake muže neispravnog mleka. Ovaj postupak traje oko četiri minuta.

Ispiranje bokseva je nezavisno: dok se jedan ispira, u drugima se obavlja muža. Postoji i glavno ispiranje celokupnog sistema, koje traje oko 25 minuta. Zdravo mleko se iz svakog boksa, bez kontakta sa vazduhom, pneumatskim transportom šalje u rezervoar sa regulacijom temperature (hlađenjem) mleka.

SWS 2476.MOV snapshot 00.01 2015.10.12 13.20.18

Prednosti ovakvog načina uzgoja krava  

Životinje imaju veliku udobnost, jer se muža obavlja kada to njima najviše odgovara, kvalitet mleka je na najvišem mogućem nivou, kontroliše se svaka kap mleka u toku muže i ne može doći do mešanja ispravnog i neispravnog mleka. Ovakvo postrojenje se u potpunosti uklapa u poslovnu filozofiju kompanije "Almex", a to povećanje kvaliteta u svim radnim delatnostima.