face  in  twit  youtube  google

logo dobrog domacina

Govedarstvo

Savremena tehnologija i tradicionalan način uzgoja daju vrhunske rezultate!

Na pet farmi goveda uzgaja se oko 5.500 grla. Uvozom kvalitetnih junica iz Holandije podignut je genetski nivo zapata. Za osemenjavanje krava se koristi kvalitetno seme svetskih priznatih kuća a za junice seksirano (polno određeno) seme bikova vrhunskih genetskih predispozicija. Radimo na proizvodnji sopstvenog priplodnog materijala. Proizvodimo i kvalitetne junice za tržište, sa mogućnošću odabira. 

IMG 9551 IMG 9546

Kapacitet tovilišta je 1.000 grla u turnusu, a uzgajaju se rase holštajn-frizijsko goveče i simentalac. Mleko koje se isporučuju mlekarama izuzetnog je kvaliteta što pokazuju i rezultati analiza: 3,6% mlečne masti, 3,3% proteina i 8,8% suvih materija, somatske celije 160.000, CFU 20 000.

IMG 9565 IMG 9530

Hranimo ih kukuruznom silažom, senažom deteline, senom deteline, livadskim senom, imamo određene pripravke za energiju, palmino ulje, koncentrat i premixe koje po specijalnim recepturama pravi Fabrika stočne hrane “Jabuka”. Za ovakav obim proizvodnje je najzaslužnija proizvodnja kvalitetne stočne hrane. Više od 95% hrane bezbeđujemo iz sopstvene ratarske proizvodnje. Senaža lucerke odličnog kvaliteta priprema se u "silo kobasicama.

  001kobasice silaa

 Potvrda kvaliteta su i zlatne medalje na Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu.

IMG 20160516 123019032 026IMG 20160516 123053