face  in  twit  youtube  google

logo dobrog domacina

fotos

FOTOS DOO CREPAJA

Preduzeće “Fotos” je osnovano 2005. godine. Tamo je smeštena farma krava na kojoj se nalazi prva robot muzilica u našoj zemlji.

Almex je u robota za mužu uložio oko miliona evra. Reč je o najsavremenijem sistemu koji obavlja automatsku mužu, kontroliše kvalitet mleka, čisti uređaje za mužu, transport i skladištenje mleka, prati sve aktivnosti i zdravstveno stanje krava, analizira produktivnost svakog grla i daje predloge za povećanje proizvodnje mleka.Sa druge strane, sistem prihvata i ručne korekcije odgovornog lica i ponaša se u skladu sa njima. 

SWS 2485.MOV snapshot 00.01 2015.10.12 13.20.45IMG 9528

Srž sistema je robot "MI one", koji na farmi u Crepaji opslužuje pet bokseva za mužu. Na muži u robot štali imamo 250 grla, što znači da je kapacitet popunjen. Uvođenjem ovog postrojenja, kvalitet mleka ali i opšteg stanja životinja je poboljšan.

IMG 9551IMG 955

Celokupni koncept farme je zasnovan na potpuno kompjuterizovanom sistemu za identifikaciju krava, koji podrazumeva da svako grlo ima uređaj za prepoznavanje (responder ili brojač aktivnosti). Automatizovani sistem selektivno usmerava krave u pojedine delove štale, po principu "odmaranje, muža, hranjenje".

IMG 9565IMG 9566

Životinje imaju veliku udobnost, jer se muža obavlja kada to njima najviše odgovara, kvalitet mleka je na najvišem mogućem nivou, kontroliše se svaka kap mleka u toku muže i ne može doći do mešanja ispravnog i neispravnog mleka. Ovakvo postrojenje se u potpunosti uklapa u poslovnu filozofiju kompanije "Almex", a to povećanje kvaliteta u svim radnim delatnostima.

IMG 9531IMG 9546

Životinje imaju veliku udobnost, jer se muža obavlja kada to njima najviše odgovara, kvalitet mleka je na najvišem mogućem nivou, kontroliše se svaka kap mleka u toku muže i ne može doći do mešanja ispravnog i neispravnog mleka. Potpunosti uklapa u poslovnu filozofiju kompanije "Almex", a to povećanje kvaliteta u svim radnim delatnostima.